Stowarzyszenie Sportowe
GRACJA

Stowarzyszenie Sportowe „Gracja” zostało założone w 2013 roku w Wieliczce. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój ,
popularyzacja oraz organizowanie zajęć sprawnościowych w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dodatkowo swoje cele realizuje poprzez organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez rekreacyjnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie i inicjowanie inny działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia.  Zajęcia prowadzone są w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce.

 

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:  

                                        1.      Prezes - Patryk Gawor

                                        2.      V-ce prezes – Natalia Hara

                                        3.      V-ce prezes – Anna Satora
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych zajęć!

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl