Stowarzyszenie Sportowe
GRACJA
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Sport uprawiany jest przez dziewczęta w wieku od około 4 do 20 lat. Gimnastyka artystyczna to sport, który łączy w sobie elementy baletugimnastykitańca i umiejętności posługiwania się przyborami. Młodsze zawodniczki startują w układach taneczno-akrobatycznych (bez przyborów), starsze natomiast występują z przyborami: skakanką, obręczą, piłką, maczugami i wstążką. Zawodniczki startują w układach indywidualnych oraz zespołowych w kórych skład wchodzi 5 bądź 6 zawodniczek w zaleźności od kategorii wiekowej.
Gimnastyka artystyczna kształtuje nawyk prawidłowej postawy, rozwija muzykalność, koordynację i pamięć ruchową oraz wpływa na wszechstrony rozwój organizmu. 


Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl